Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap. Gjelder kun for personer med bopel i Norge.
Medlemskapet er på kr 100,- pr. år og innkreving foregår i løpet av sommerhalvåret.


Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.