Fyll ut skjemaet for å søke om medlemskap. Gjelder kun for personer med bopel i Norge.
Medlemskapet er på kr 100,- pr. år og innkreving foregår i løpet av sommerhalvåret.


Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
  • Søk på nettet
  • Familie/venner
  • Lege/sykehuspersonell
  • Senter for sjeldne diagnoser (SSD)
  • Facebook
  • Tannlege
  • Media(TV/radio/avis)
  • Annet
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.